Contextbegeleiding

Ons aanbod

We bieden opvoedingsondersteuning aan gezinnen die om diverse redenen in problemen zijn geraakt waardoor de opvoeding en het samenleven moeilijk loopt.

Voor wie?

 • Het gezin woont in eerstelijnszone regio Kortrijk, regio Menen of regio Waregem.
 • Er is minstens één thuiswonend kind tussen 0 en 18 jaar.
 • Het gezin is akkoord met contextbegeleiding (tenzij opgelegd door de jeugdrechtbank).
 • Er is nood aan opvoedingsondersteuning of er is sprake van verontrusting.
 

Hoe pakken we het aan?

 • Het gezin krijgt een vaste begeleider, die aan huis komt.
 • Vraagverheldering: samen met het gezin proberen we zicht te krijgen op hun noden en vragen.
 • We betrekken zoveel mogelijk alle gezinsleden; ieders inbreng is belangrijk.
 • Samen met het gezin zoeken we naar passende oplossingen, waarbij we maximale verantwoordelijkheid bij het gezin laten.
 • Naast de opvoedingssituatie kunnen ook volgende zaken aan bod komen: het schoolgebeuren, werk, financies, administratie, woonsituatie…
 • Samenwerking met andere diensten na overleg met het gezin.
 • Indien nodig passende doorverwijzing.
 • Om de zes maanden is er een evaluatiegesprek en wordt er een verslag opgemaakt.

Privacy

De contextbegeleider gaat heel discreet om met alle informatie aangaande het gezin en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Hoe aanmelden?

Stap 1

Neem contact op met Filip Dewitte op tel.nr 056/21 60 91 of gsm.nr 0499/69 83 25

Stap 2

Er is een telefonisch overleg in verband met de aanmelding voor een eerste aftoetsing van de situatie.

Stap 3

Indien akkoord met de opname wordt het gezin op de wachtlijst geplaatst.

Contact

Adres: Beheerstraat 68, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/21 60 91
Mail: info@cjgb.be