vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding

Het Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding is een organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg.

We zijn erkend voor 16 modules Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen en voor 40 modules Contextbegeleiding waarvan 24 breedsporige en 16 laagintensieve.
Ons werkgebied is het bestuurlijk arrondissement Kortrijk.

Daarnaast is de vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding ook erkend voor 4 constructieve en herstelrechtelijke afhandelingsvormen, m.n. gemeenschapsdienst, leerproject (sociale vaardigheidstraining), herstelbemiddeling en hergo. Deze HCA-dienst kreeg de roepnaam Cohesie en is werkzaam in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.