Contextbegeleiding Autonoom Wonen

Ons aanbod

CB AW is een integrale en mobiele begeleiding voor jongeren die alleen gaan wonen.
De jongeren krijgen ondersteuning op diverse vlakken zodat zij zich kunnen handhaven in hun zelfstandige woon– en leefsituatie.

Voor wie ?

 • Voor jongeren van 17 tot 25 jaar, die alleen gaan wonen en nood hebben aan ondersteuning.
 • Voor jongeren die in eerstelijnszone regio Kortrijk, regio Menen of regio Waregem (komen) wonen.
 • De jongeren zijn akkoord met de begeleiding.
 

Hoe pakken we het aan ?

 • De jongeren krijgen een vaste begeleider die aan huis komt.
 • Samen met de jongeren proberen we zicht te krijgen op hun noden en hun vragen.
 • We streven naar een goede samenwerking met de context van de jongeren.
 • Samen met de jongeren zoeken we naar passende oplossingen waarbij we beroep doen op de verantwoordelijkheid van de jongeren en hun context.
 • We werken samen met andere diensten na overleg met de jongeren.
 • In de begeleiding kunnen woonsituatie, geldbeheer, administratie, school of tewerkstelling, tijdsbesteding, huishouden, persoonlijke vragen en problemen aan bod komen.
 • Waar nodig zoeken we samen met de jongeren naar een passende doorverwijzing.
 • Zesmaandelijks wordt er een verslag opgemaakt en wordt er een evaluatiegesprek voorzien.

Privacy

De contextbegeleider gaat discreet om met alle informatie aangaande de jongere en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Hoe aanmelden?

 • Als je een consulent hebt op het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of op de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank, neem je contact op met hem.
 • Als je geen consulent hebt, kan je je vraag richten tot een medewerker van het C.L.B.( school ), het C.A.W., C.G.G.,… die ons dan zal contacteren.

Contact

Adres: Beheerstraat 68, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/21 60 91
Mail: info@cjgb.be