Delictgerichte CB

Voor wie?

Minderjarigen, betrokken bij een ernstig jeugddelict, en hun context.

Aanbod

De delictgerichte contextbegeleiding is een intensieve, ambulante begeleiding en heeft als doel:

Voorkomen van recidive (voorkomen dat er opnieuw feiten worden gepleegd).

De focus ligt op:

  • Creëren van een intensieve werkrelatie tussen jongere, hun context en de begeleider
  • Werken rond motivatie
  • Opmaak delictgeschiedenis en zicht krijgen op de criminogene factoren die het denken
    en doen bij de jongere bepalen
  • Netwerkvorming rond de jongere
  • Intensieve ondersteuning van de jongere én hun context

De begeleider heeft wekelijks een drietal contacten met de jongere en/of zijn context.

 

Aanmelden?

De maatregel of sanctie wordt opgelegd door de jeugdrechter:

  • Als een op zichzelf staande maatregel waarbij de jongere in thuis- of opvoedingscontext blijft;
  • In combinatie met of volgend op een gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling.
 

Contact

Adres: Beheerstraat 68, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/21 60 91
Mail: info@cjgb.be