COHEsie

COHEsie is een HCA - dienst (Herstelgerichte en Constructieve Afhandelingen) binnen het gerechtelijk arrondissement Kortrijk die werkt op doorverwijzing van het parket en de jeugdrechtbank. We zetten ons in voor minderjarigen, benadeelden en de respectievelijke context n.a.v.  jeugddelicten.

Onze dienst biedt diverse werkvormen waarbij betrokkenen aan de slag kunnen met de gevolgen van jeugddelicten. Vanuit herstelrecht geloven we in het teruggeven van het delict aan de betrokken partijen.

Onze werkvormen zijn

  • Herstelbemiddeling
  • Positief Project
  • Herstelgericht groepsoverleg (Hergo)
  • Leerproject
  • Gemeenschapsdienst
  • Delictgerichte contextbegeleiding (Delco)

Missie

Onze dienst  voor herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen heeft als missie minderjarigen die delicten plegen te begeleiden bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun daden en het herstellen van de schade die ze hebben veroorzaakt aan hun slachtoffers en de gemeenschap. We hebben aandacht voor de context van de minderjarigen, ondersteunen deze en helpen de slachtoffers om herstel en gerechtigheid te vinden. We geloven in de krachten van mensen die betrokken zijn bij een jeugddelict. We geven de betrokken partijen kansen om op een constructieve manier te zoeken naar herstel en hen in hun verantwoordelijkheid te plaatsen. Hierbij houden we rekening met hun noden en mogelijkheden. Vanuit een authentieke houding beogen we dit te realiseren in een open en hartelijke sfeer.

Visie

Onze visie is om een samenleving te creëren waarin minderjarigen die delicten plegen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden en herstel zoeken voor hun slachtoffers, maatschappij en zichzelf. We begeleiden de partijen om terug verder te kunnen gaan met hun leven. We zijn een toonaangevende dienst op het gebied van herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen en willen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van criminaliteit en het bevorderen van sociale cohesie. We engageren ons om onze dienstverlening te blijven ontwikkelen, innoveren en verbeteren.

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be