Cohesie

Missie

COHEsie organiseert in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk herstelgerichte en constructieve afhandelingen (gemeenschapsdienst, leerproject, herstelbemiddeling en hergo) voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden, dit op doorverwijzing van het parket of van de jeugdrechtbank. Kenmerkend voor deze afhandelingen is dat ze jongeren de mogelijkheid bieden hun verantwoordelijkheid op te nemen en dat ze werken aan herstel t.a.v. het slachtoffer en de maatschappij.

 

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be