Cohesie

Missie

COHEsie organiseert in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk een herstelgericht en constructief aanbod voor minderjarigen die een jeugddelict pleegden, de benadeelde partijen en de respectievelijke context, dit op doorverwijzing van het Parket of van de jeugdrechtbank.
Kenmerkend voor deze werkvormen is dat de cliënten de mogelijkheid krijgen hun verantwoordelijkheid op te nemen.  De jongeren krijgen de kans te werken aan herstel t.a.v. het slachtoffer en de maatschappij. De benadeelde partijen worden betrokken als volwaardige partijen en kunnen in communicatie gaan over de gevolgen van de feiten.
We volgen evoluties en tendensen in de sector op zodat we een blijvend kwalitatief aanbod kunnen bieden.  We engageren ons om onze expertise in te zetten indien deze van betekenis kan zijn binnen onze samenwerkingsverbanden.

De werking van COHEsie is geënt op het erkenningsbesluit bijzondere jeugdzorg en het decreet jeugddelinquentierecht.

 

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be