Gemeenschapsdienst

Voor wie?

Minderjarigen die doorverwezen worden door de jeugdrechter van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Het gaat hierbij om jongeren die een jeugddelict pleegden.

Aanbod

De jongere gaat, in zijn vrije tijd, gedurende een aantal uren onbetaald werken in een tewerkstellings-plaats van sociaal, cultureel, humanitair of openbaar nut (bv. een rusthuis, een dierenasiel, de gemeentelijke groendienst, …).

De jeugdrechter kan maximum 220 uur gemeenschapsdienst opleggen.

De jongere wordt aangesproken op zijn of haar verantwoordelijkheid:

  • De jongere krijgt de kans om aan zichzelf, het slachtoffer, de maatschappij en zijn of haar ouders te tonen dat hij of zij iets wil goedmaken.
  • De jongere krijgt de mogelijkheid om op een actieve en symbolische manier herstel te brengen t.a.v. de maatschappij.

Aanmelden?

De jeugdrechter brengt de jongere, zijn ouders en onze dienst op de hoogte wanneer er een gemeenschapsdienst wordt opgelegd.

 Er wordt een kennismakingsgesprek gepland met de begeleider van COHEsie waarna de maatregel wordt opgestart.

 

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be