De Zande

De HCA-dienst COHEsie, de andere West-Vlaamse HCA-diensten en de Oost-Vlaamse HCA-dienst werken nauw samen met de Gemeenschapsinstelling De Zande.

Onze doelstellingen zijn:

  • Uitbouwen van een structurele en inhoudelijke samenwerking tussen de HCA-diensten van West- en Oost-Vlaanderen en GI De Zande inzake minderjarige delictplegers (vóór, tijdens en na plaatsing).
  • Meer doelgericht werken rond het delict in de 3 gesloten afdelingen van GI De Zande door middel van expertisedeling en transfer.
  • Meer slachtoffergericht werken rond het delict in de 3 gesloten afdelingen van GI de Zande door middel van expertisedeling en transfer.

Concreet:

We organiseren jaarlijks 4 info-momenten in GI De Zande over herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg.

We begeleiden verschillende keren per jaar een leergroep ‘Slachtoffer In-Zicht’ in de 3 gesloten afdelingen.

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be