De Zande

Van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 loopt er een innovatief project waarbij de HCA-dienst COHEsie, samen met de andere West-Vlaamse HCA-diensten en de Oost-Vlaamse HCA-dienst, een intensievere samenwerking met de Gemeenschapsinstelling De Zande uitwerken.

Onze doelstellingen zijn:

  • Uitbouwen van een structurele en inhoudelijke samenwerking tussen de HCA-diensten van West- en Oost-Vlaanderen en GBJ De Zande inzake minderjarige delictplegers (vóór, tijdens en na plaatsing).
  • Meer doelgericht werken rond het delict in de 3 gesloten afdelingen van GBJ De Zande door middel van expertisedeling en transfer.
  • Meer slachtoffergericht werken rond het delict in de 3 gesloten afdelingen van GBJ de Zande door middel van expertisedeling en transfer.

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be