Giften met fiscaal attest

U kan vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding financieel steunen met een gift op het rekeningnummer BE07.0000.1109.3766 van VZW Het Kind die een fiscaal attest aflevert voor giften vanaf € 40,00.
In de mededeling van de overschrijving vermeldt u ‘gift voor vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Kortrijk’.

Giften van minder dan € 40,00 kunnen gestort worden op rekening BE82 4600 2201 2168 van de VZW CJGB.