Privacyverklaring Vriendenkring van de Voogdijraad

De Vriendenkring Voogdijraad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. We vinden het belangrijk om te onderstrepen dat wij met respect omgaan met de gegevens van onze donateurs, deelnemers en sympathisanten. Wij geven ze niet door aan derden en mensen blijven eigenaar van hun eigen gegevens in onze databank. Wij registreren ze, enerzijds met het oog op communicatie, anderzijds voor een correcte verwerking van giften, deelname en noodzakelijke bedrijfsprocessen.

 Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodige hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Wij verzamelen geen cookies bij het raadplegen van onze website.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van het uitreiken van fiscale attesten.

Veranderingen

Hier vindt u steeds de meest recente versie terug van ons privacy beleid. De Vriendenkring Voogdijraad kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. Oudere versies van ons privacy beleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar info@cjgb.be indien u deze wenst te raadplegen.

 Uw rechten omtrent uw gegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie tenzij het bijhouden van deze gegevens wettelijk verplicht of toegestaan is. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en klachten

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Vriendenkring Voogdijraad Beheerstraat 68, 8500 Kortrijk 056/216091 info@cjgb.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.