Geschreven project

Voor wie?

Minderjarigen betrokken bij een als misdrijf omschreven feit, waarvan de zaak op zitting komt bij de jeugdrechter. De betrokken minderjarige en zijn/haar advocaat willen zelf een voorstel doen aan de jeugdrechter hoe hij/zij verantwoordelijkheid wil opnemen ten aanzien van de gepleegde feiten.

Aanbod

De minderjarige wordt door een medewerker van COHEsie geïnformeerd over de verschillende verbintenissen die kunnen worden opgenomen in het geschreven project. Met een voorstel van het geschreven project wordt de minderjarige doorverwezen naar zijn/haar advocaat voor het op punt stellen van het definitieve geschreven project.

Aanmelden?

  • Op eigen initiatief.
  • Op vraag van de jeugdrechter, advocaat, consulent, …

 

 

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be