Positief Project

Voor wie?

Minderjarigen betrokken bij een jeugddelict. De ouders of opvoedingsverantwoordelijken en steunfiguren van de jongere zijn eveneens betrokken partij.

De minderjarige en zijn advocaat willen zelf de kans grijpen om een voorstel uit te werken.  De jongere wil aan het Parket of de jeugdrechter tonen hoe hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor de gevolgen van de gepleegde feiten.

Aanbod

De jongere krijgt het aanbod van een positief project van het Parket of de jeugdrechter. De jongere en zijn context krijgen 15 dagen bedenktijd. Hij kiest zelf of hij dit wil of niet. Het is vrijwillig.

De minderjarige wordt door een medewerker van COHEsie geïnformeerd over de werkwijze van een positief project.

Het doel is om tot een plan te komen waarbij verschillende engagementen worden opgenomen. De  jongere wil met zijn plan oplossingen zoeken voor de gevolgen van de feiten naar het slachtoffer, zichzelf, zijn omgeving en de maatschappij. De begeleider van COHEsie ondersteunt de jongere en zijn context in dit proces.

Met een voorstel van het positief project wordt de minderjarige doorverwezen naar zijn/haar advocaat om het positief project definitief op punt te stellen.

Na ondertekening, wordt dit plan aan het parket of de jeugdrechter bezorgd en wordt het toegevoegd aan het gerechtelijk dossier.

De opvolging gebeurt door de dienst COHEsie.

Aanmelden?

  • Aanbod door Parket (max 30u.).
  • Aanbod door de jeugdrechter (tot max. 220u).
  • De minderjarig betrokken jongere kan dit aanbod zelf vragen in samenspraak met zijn/haar advocaat bij parket of jeugdrechter.

 

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be