Privacyverklaring CJGB & COHEsie

De vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding. CJGB en Cohesie respecteren de privacy van alle gebruikers van hun site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich vrijwillig aanmeldt of aangemeld wordt (door een overheidsinstantie) voor een van onze diensten zullen wij enkel gegevens registreren die relevant zijn voor het begeleidingstraject. Na het afsluiten van het begeleidingstraject worden uw gegevens maximum 5 jaar bijgehouden.

Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodige hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookies

Wij verzamelen geen cookies bij het raadplegen van onze website.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, uitgezonderd met het oog op verwerking en opslag in onze opdracht. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Hier vindt u steeds de meest recente versie terug van ons privacy beleid. Het CJGB of Cohesie kunnen deze privacyverklaring steeds wijzigen. Oudere versies van ons privacy beleid zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar info@cjgb.be indien u deze wenst te raadplegen.

 Uw rechten omtrent uw gegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie tenzij het bijhouden van deze gegevens wettelijk verplicht of toegestaan is. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en klachten

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Beheerstraat 68, 8500 Kortrijk 056/216091 info@cjgb.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.