Hergo

Voor wie?

Minderjarigen die een jeugddelict hebben gepleegd. Eveneens zijn ouders en steunfiguren van de jongere, alsook de slachtoffers met hun context en steunfiguren een deel van de doelgroep binnen een ‘herstelgericht groepsoverleg’.

Aanbod

Herstelgericht groepsoverleg is een overleg waarin een slachtoffer en een minderjarige verdachte (die zijn betrokkenheid bij de feiten erkent) samen met hun achterban en enkele anderen (o.m. de politiebeambte, de advocaat, de consulent) zoeken naar een oplossing voor het probleem dat door het jeugddelict is ontstaan.
Tijdens het gesprek wordt informatie uitgewisseld over de beleving van de feiten en de gevolgen hiervan. Er wordt gezocht naar een vorm van herstel, zowel naar het slachtoffer toe als naar de maatschappij en naar de minderjarige verdachte.

De bedoeling is:

  • Dat de betrokkenen in gesprek gaan met elkaar;
  • Dat betrokkenen hun verantwoordelijkheid t.o.v. elkaar kunnen opnemen;
  • Dat er gezocht wordt naar herstel in ruime zin onder de vorm van een intentieplan.

De werkingsprincipes zijn:

Vrijwilligheid
De betrokken partijen kunnen vrijwillig in- en uit het proces van hergo stappen.

Vertrouwelijkheid
Slechts met toestemming van de partijen wordt informatie van de ene naar de andere partij overgebracht. Het resultaat van het proces van hergo kan naar de gerechtelijke instanties gecommuniceerd worden, indien de partijen daarmee akkoord gaan.

Neutraliteit
De moderator stelt zich neutraal (of beter: meerzijdig partijdig) op. De moderator is er zowel voor de dader, het slachtoffer en hun context, houdt hun belangen in het oog en zorgt ervoor dat het evenwicht tussen de partijen niet wordt verstoord.

Transparantie
De moderator verduidelijkt aan de direct betrokken partijen zijn rol, zijn mogelijkheden en beperktheden, het doel en de grenzen van het aanbod van hergo. Hij houdt op geen enkel moment informatie achter.

Aanmelden?

De jeugdrechter doet het aanbod van hergo aan alle betrokken partijen. In een eerste verkennend gesprek wordt het engagement bevraagd.

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be