Leerproject

Voor wie?

Het leerproject richt zich tot minderjarigen die doorverwezen worden door de jeugdrechter van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Het gaat hierbij over jongeren die een jeugddelict pleegden.

 

Aanmelden?

Het Parket of de jeugdrechter brengt de jongere, zijn ouders en onze dienst op de hoogte wanneer er een leerproject wordt opgelegd.

Er wordt steeds gestart met een kennismakingsgesprek met de begeleider van COHEsie zodat we maximaal op maat kunnen werken.

 

Aanbod

Jongeren kunnen aan één van de volgende programma’s toegewezen worden:

Een sociale vaardigheidstraining, een Rots & Water- training, het leerproject ‘Aan ZET’ of een ervaringsgerichte tweedaagse .

Een leerproject kan zowel individueel als in groep worden gegeven.

Op parketniveau kan een leerproject tot max. 30 uren worden opgelegd. De jeugdrechter kan max. 220 uren uitspreken.

 

Sociale vaardigheidstraining

Een SOVA-training is een training in sociale vaardigheden. De training kan zowel individueel gegeven worden als in groep.
Na een verkennend gesprek wordt een programma doorlopen dat zich richt op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het versterken van bestaande.
Er wordt gewerkt via verschillende methodieken: op een creatieve/ actieve / ervaringsgerichte manier met zelfreflectie aan de hand van observatie van begeleiders en inzichten die de deelnemers zelf krijgen.

Psychofysieke weerbaarheidstraining Rots en Water

Het Rots en Water programma is in de eerste plaats een groepsprogramma.

Via veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. De oefeningen worden afgewisseld met korte gesprekken.
Aan de hand van de training leren de jongeren om hun energie te beheersen en deze gericht te gebruiken. Aan de hand van fysieke vormen van communicatie leren zij ook andere, meer verbaal gerichte communicatievormen.

De thema’s ZELFBEHEERSING, ZELFREFLECTIE en ZELFVERTROUWEN staan centraal binnen dit programma.

Aan ZET

Aan ZET is een leerproject waarbij we de jongere een aantal handvaten aanreiken en sterken in vaardigheden met het oog op hun meerderjarigheid en de taken en verplichtingen die daarbij horen.

We willen zo ervaringsgericht mogelijk te werk gaan (met een goede combinatie van concrete ervaringen en de nodige tijd en ruimte tot reflectie). Om deze reden kiezen we ervoor om, binnen het project, ook een deel werkprestatie op te nemen.

Tweedaagse

Tijdens dit groepsprogramma wordt de jongere gedurende 2 dagen geprikkeld om uit zijn comfortzone te treden. Op maat van de groep en ieder individu wordt ervaringsgericht gewerkt en samen op pad gegaan. Er wordt stilgestaan bij zelfreflectie aan de hand van observatie van begeleiders en inzichten die de deelnemers zelf krijgen.

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be