Leerproject

Voor wie?

Het leerproject richt zich tot minderjarigen die doorverwezen worden door de jeugdrechter van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Het gaat hierbij over jongeren die een jeugddelict pleegden.

 

Aanmelden?

Het Parket of de jeugdrechter brengt de jongere, zijn ouders en onze dienst op de hoogte wanneer er een leerproject wordt opgelegd.

Er wordt steeds gestart met een kennismakingsgesprek met de begeleider van COHEsie zodat we maximaal op maat kunnen werken.

 

Aanbod

Jongeren kunnen aan één van de volgende programma’s toegewezen worden:

Een sociale vaardigheidstraining, een Rots & Water- training, het leerproject ‘move on’.

Een leerproject kan zowel individueel als in groep worden gegeven.

Op parketniveau kan een leerproject tot max. 30 uren worden opgelegd. De jeugdrechter kan max. 220 uren uitspreken.

Sociale vaardigheidstraining

Een SOVA-training is een training in sociale vaardigheden. De training kan zowel individueel gegeven worden als in groep.
Na een verkennend gesprek wordt een programma doorlopen dat zich richt op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het versterken van bestaande.
Er wordt gewerkt via verschillende methodieken: op een creatieve/ actieve / ervaringsgerichte manier met zelfreflectie aan de hand van observatie van begeleiders en inzichten die de deelnemers zelf krijgen.

 

Psychofysieke weerbaarheidstraining Rots en Water

Het Rots en Water programma is in de eerste plaats een groepsprogramma.

Via veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. De oefeningen worden afgewisseld met korte gesprekken.
Aan de hand van de training leren de jongeren om hun energie te beheersen en deze gericht te gebruiken. Aan de hand van fysieke vormen van communicatie leren zij ook andere, meer verbaal gerichte communicatievormen.

De thema’s ZELFBEHEERSING, ZELFREFLECTIE en ZELFVERTROUWEN staan centraal binnen dit programma.

Move on

Move on is een leerproject van 40 uur in de voorlopige fase en van 65 uur in de definitieve fase.

 

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be