Leerproject

Voor wie?

Het leerproject richt zich tot minderjarigen die doorverwezen worden door de jeugdrechter van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Het gaat hierbij over jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden.

 

Aanmelden?

De jeugdrechter brengt de jongere, zijn ouders en onze dienst op de hoogte wanneer er een leerproject wordt opgelegd. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland waarna de maatregel wordt opgestart.

 

Aanbod

Jongeren kunnen aan één van de volgende programma’s toegewezen worden:

 

Sociale vaardigheidstraining

Een SOVA-training is een training in sociale vaardigheden van 20 uren. De training kan zowel individueel gegeven worden als in groep. De basis van de SOVA-training ligt in het competentiemodel.
Na een verkennend gesprek wordt een programma doorlopen dat zich richt op het aanleren van nieuwe vaardigheden en het versterken van bestaande.
Er wordt gewerkt via verschillende methodieken.

Psychofysieke weerbaarheidstraining Rots en Water

Het Rots en Water programma is in de eerste plaats een groepsprogramma van 20 uren.

Via veel fysieke oefeningen worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. De oefeningen worden afgewisseld met korte gesprekken.
Aan de hand van de training leren de jongeren om hun energie te beheersen en deze gericht te gebruiken. Aan de hand van fysieke vormen van communicatie leren zij ook andere, meer verbaal gerichte communicatievormen.

De thema’s ZELFBEHEERSING, ZELFREFLECTIE en ZELFVERTROUWEN staan centraal binnen dit programma.

Aanmelden?
De jeugdrechter brengt de jongere, zijn ouders en onze dienst op de hoogte wanneer er een leerproject wordt opgelegd. Er wordt een kennismakingsgesprek gepland waarna de maatregel wordt opgestart.

Aan ZET

Aan ZET is een leerproject van 40 uren. Binnen dit leerproject willen we de jongeren een aantal handvaten aanreiken en sterken in vaardigheden met het oog op hun meerderjarigheid en de taken en verplichtingen die daarbij horen.

We willen zo ervaringsgericht mogelijk te werk gaan (met een goede combinatie van concrete ervaringen en de nodige tijd en ruimte tot reflectie). Om deze reden kiezen we ervoor om, binnen het project, ook een deel werkprestatie (20 uren) op te nemen.

We starten steeds met een kennismakingsgesprek zodat we maximaal op maat kunnen werken.

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be