Bethanie begeleidingscentrum

SAMENWERKING MET VZW BEGELEIDINGSCENTRUM BETHANIE

In 2013 ondertekenden vzw Begeleidingscentrum Bethanie en vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding een intentie-overeenkomst.

Zij engageren zich om de mogelijkheden tot samenwerking te exploreren o.a. op het vlak van organisatorische en administratieve formaliteiten op werkgeversniveau, op het vlak van vorming van medewerkers, uitwisseling van materiaal, gezamenlijke engagementen t.a.v. jongeren en hun context (bv. inzet van een “bed” van vzw Begeleidingscentrum Bethanie in een crisissituatie binnen een contextbegeleiding van vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding) enz….