Herstelbemiddeling

Voor wie?

Minderjarigen die een jeugddelict hebben gepleegd, hun slachtoffers en de context.

Aanbod

Herstelbemiddeling is een aanbod vanuit het Parket of de Jeugdrechtbank, waarbij een bemiddelaar een communicatieproces opstart tussen minderjarige verdachten van een jeugddelict, hun slachtoffers en hun context.

Het communicatieproces dat wordt opgestart heeft als doel:

  • Het misdrijf en zijn gevolgen te bespreken;
  • De minderjarige en het slachtoffer te begeleiden in de zoektocht naar herstel voor de gevolgen van de feiten;
  • De minderjarige en het slachtoffer de kans te bieden zich te herpositioneren ten opzichte van elkaar en van de feiten.

Het proces van herstelbemiddeling werkt aan de hand van een aantal werkingsprincipes:

Vrijwilligheid

De betrokken partijen kunnen vrijwillig in- en uitstappen uit de bemiddeling.

Vertrouwelijkheid

Slechts met toestemming van de partijen wordt informatie van de ene naar de andere partij overgebracht. Het resultaat van het bemiddelingsproces kan naar de gerechtelijke instanties gecommuniceerd worden, indien alle partijen daarmee akkoord gaan.

Neutraliteit

De bemiddelaar stelt zich neutraal (of beter: meerzijdig partijdig) op. De bemiddelaar is er zowel voor de dader en het slachtoffer, houdt hun beide belangen in het oog en zorgt ervoor dat het evenwicht tussen de partijen niet verstoord wordt.

Transparantie

De bemiddelaar verduidelijkt aan de direct betrokken partijen zijn rol, zijn mogelijkheden en beperktheden, het doel en de grenzen van het bemiddelingsaanbod. Hij houdt op geen enkel moment informatie achter.

Aanmelden?

Herstelbemiddeling is een aanbod dat vertrekt vanuit het Parket of de jeugdrechter, op hun initiatief of op vraag van een betrokken partij.

Contact

Adres: H. Consciencestraat 9/2, 8500 KORTRIJK
Telefoon: 056/20 63 93
Mail: cohesie@cjgb.be